Doporučení o provádění screeningu VVV

V rámci XXVII. konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP byl prezentován poster zaměřený na nové doporučení pro screening vrozených vývojových vad.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

imalab bw

ivf bw

asociace center genetiky bw

unica bw

nekky bw