Ceník nehrazených výkonů

Ceník je stanoven v souladu s platnými předpisy a je smluvní. Jedná se o úhradu výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a prováděných na výslovnou žádost pacientky.

V oblasti standardní péče má centrum PREDIKO smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami. Pacientky bez zdravotního pojištění ošetříme za přímou úhradu, dle aktuálních bodových ohodnocení výkonů vydaných zdravotními pojišťovani x 1.2.


Prenatální péče

BALÍČEK I. TRIMESTR - Kombinovaný test v I. trimestru gravidity + integrace výsledku 1860,- Kč
BALÍČEK II. TRIMESTR - Specializovaný sonogram ve II. trimestru s vyhodnocením vvv plodu 740,- Kč
  
Kombinovaný test v I. trimestru gravidity (Zvýhodněno v programu "Balíček výhod") 1500,- Kč
Kombinovaný test v I. trimestru gravidity pro gemini (dvojčata) 1700,- Kč
UZ vyšetření ve II trimestru (20 - 23. týdnu) pro gemini (dvojčata) 1100,- Kč
Trojrozměrný (3D) UZ s archivací na USB Flash 950,- Kč
Nahrávka UZ na USB Flash 400,- Kč
Fotka 3D UZ vyšetření 200,- Kč
Fotka z UZ vyšetření 100,- Kč
AC, CVS 285,- Kč
Vyhodnocení screaningu (Alpha) 360,- Kč
Genetická konzultace 362,- Kč
Genetická konzultace bez uzavření výsledku 1566,- Kč
Genetická konzultace s uzavřením výsledku 2555,- Kč


QF-PCR vyšetření - ceník

Chromozom 21 a pohlavní chromozomy X/Y 2500,- Kč
Chromozomy 13, 18, 21, X, Y 3000,- Kč


Neinvazivní testy (NIPT)

MaterniT GENOME 29900,- Kč
MaterniT21 PLUS 25500,- Kč
VisibiliT 15500,- Kč
Harmony Test 9900,- Kč
Harmony Test (rozšířená varianta) 10900,- Kč


Gynekologická ambulance

jednorázové zrcadlo 30,- Kč
UZ gynekologické vyšetření na přání pacientky 300,- Kč
Foto z UZ plodu 50,- Kč
oddálení menstruace na žádost 160,- Kč
Postkoitální antikoncepce - první hormonální pomoc při nechráněném styku 200,- Kč
zavedení IUD (nitroděložního tělíska) + je třeba připočíst zvolené řešení (Mirena, GyneT, Multiload, ...) 1000,- Kč
gynekologické vyšetření a léčba obtíží 500,- Kč
vstupní gynekologická prohlídka na žádost zaměstnavatele 300,- Kč
očkování proti HPV děložního čípku (cena dle druhu vakcíny) plus aplikace 250,- Kč
vyšetření související s umělým přerušením těhotenství včetně vaginálního UZ 1000,- Kč
provedení těhotenského testu v ordinaci 50,- Kč
   
Administrativní úkon na přání pacientky 100,- Kč
Vystavení receptu na hormonální léčbu 40,- Kč
Vystavení žádosti o sterilizaci 50,- Kč
Sepsání nálezu při vyžádání pacientky 100,- Kč
Vyplnění formuláře komerčního připojištění na žádost pacientky 100,- Kč


Tyto nehrazené výkony je možno platit nejen hotově, ale také platebními kartami. Přijímáme karty vydané asociacemi MasterCard a VISA.

Některé zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvek svým klientkám, které absolvují prvotrimestrální screening. Využijte tato zvýhodnění v našem centru, a zvýhodnění samozřejmě platí i pro náš balíček výhod.

 • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - 1000 Kč
 • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VOZP) - 1000 Kč
 • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) - 1500 Kč
 • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) - 1000 Kč
 • 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra  (ZP MV ČR) - 500 Kč
 • 213 - Revírní bratrská pokladna (RBP) - 1000 Kč

 • Úhrada od zdravotní pojišťovny vám bude vyplacena proti daňovému dokladu, který vám vystavíme v našem Centru prenatální diagnostiky a genetiky.

  medicina zlin bw

  zlinske geneticke centrum bw

  imalab bw

  ivf bw

  asociace center genetiky bw

  unica bw

  nekky bw