Ceník nehrazených výkonů

Centrum má smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami. Nad rámec zdravotního pojištění provádíme následující diagnostické metody a vyšetření:

Kombinovaný test v I. trimestru gravidity (Zvýhodněno v programu "Balíček výhod") 1450,- Kč
Genetické ultrazvukové (UZ) vyšetření na přání těhotné 650,- Kč
Trojrozměrný (3D) UZ s archivací na USB Flash 950,- Kč
Nahrávka UZ na USB Flash 400,- Kč
Fotka 3D UZ vyšetření 200,- Kč
Fotka z UZ vyšetření 100,- Kč
AC, CVS 285,- Kč
Vyhodnocení screaningu (Alpha) 319,- Kč
Genetická konzultace 362,- Kč
Genetická konzultace bez uzavření výsledku 1566,- Kč
Genetická konzultace s uzavřením výsledku 2555,- Kč


QF-PCR vyšetření - ceník

Chromozom 21 a pohlavní chromozomy X/Y 2500,- Kč
Chromozomy 13, 18, 21, X, Y 3000,- Kč

Tyto nehrazené výkony je možno platit nejen hotově, ale také platebními kartami. Přijímáme karty vydané asociacemi MasterCard a VISA.

Některé zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvek svým klientkám, které absolvují prvotrimestrální screening. Využijte tato zvýhodnění v našem centru, a zvýhodnění samozřejmě platí i pro náš balíček výhod.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - 1450 Kč
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VOZP) - 1000 Kč
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) - 1000 Kč
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) - individuálně dle bonus programu pojišťovny
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra  (ZP MV ČR) - 600 Kč
 • Revírní bratrská pokladna (RBP) - do výše 800 Kč

 • Úhrada od zdravotní pojišťovny vám bude vyplacena proti daňovému dokladu, který vám vystavíme v našem Centru prenatální diagnostiky a genetiky.

  medicina zlin bw

  zlinske geneticke centrum bw

  imalab bw

  ivf bw

  asociace center genetiky bw

  unica bw

  nekky bw