MUDr. Petr Polák, CSc. (primář centra)

 

Atestace I. stupně z porodnictví a gynekologie + atestace II. stupně z lékařské genetiky

Odborné vzdělání a kvalifikace

1984 Promoce na Lékařské fakultě UP Olomouc - obor všeob. lékařství
1987 Atestace I. stupně z porodnictví a gynekologie
1990 Atestace II. stupně z lék. genetiky
1999 Obhajoba kandidátské dizertační práce “Prenatální ultrazvuková diagnostika chromozomálních aberací v I. a II. trimestru gravidity
průběžně odborná opakovaná recertifikace u Fetal Medicine Centre (Londýn)

Zaměstnání dřívější a současné

1984-1985 Anesteziologicko resuscitační oddělení NsP Šumperk
1985-1987 Porodnicko gynekologická klinika FN Olomouc - sek. lékař
1987-2001 Ústav lék. genetiky a fetální medicín FN Olomouc - od 1. 1. 1991 zást. předn. pro LP
2001 Privátní lékařská praxe – Prenatální diagnostika, genet. poradna Olomouc, Centrum prenat. diagnostiky PREDIKO, Zlín
2008 Centrum prenatální diagnostiky, genetická poradna, gynekologická ambulance, Olomouc

Členství v odborných společnostech

  • Česká gynekologická a porodnická společnost
  • Česká lékařská společnost JEP
  • Sdružení soukromých gynekologů ČR
    • Sekce ultrazvukové diagnostiky
    • Sekce fetální medicíny

Postgraduální kurzy, stáže, semináře a odborná školení

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

imalab bw

ivf bw

asociace center genetiky bw

unica bw

nekky bw