Prediko členem Asociace center lékařské genetiky

Společnost Prediko s.r.o. se stala členem Asociace center lékařské genetiky České Republiky, o.s.

Cílem činnosti sdružení je společný a koordinovaný postup členů sdružení při připomínkování, úpravách, návrzích a prosazování právních a profesních norem na úseku lékařské genetiky a dále prosazování všech oprávněných zájmů členů sdružení vůči třetím osobám, a to zejména orgánům státní správy a samosprávy, zájmovým, profesním a jiným subjektům, zdravotním pojišťovnám, apod.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw