Ceník nehrazených výkonů

Ceník je stanoven v souladu s platnými předpisy a je smluvní. Jedná se o úhradu výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a prováděných na výslovnou žádost pacientky.

V oblasti standardní péče má centrum PREDIKO smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami. Pacientky bez zdravotního pojištění ošetříme za přímou úhradu, dle aktuálních bodových ohodnocení výkonů vydaných zdravotními pojišťovani x 1.2.

 

Prenatální péče

  jednočetná gravidita vícečetná gravidita
Kombinovaný test v I trimestru těhotenství 1600,- Kč 2300,- Kč
Kombinovaný test v I trimestru + preeklampsie 2600,- Kč  
IT (integrovaný test) 360,- Kč  
Superkonziliární UZ vyšetření v návaznosti na pozitivní výsledek IT (integrovaného testu) 700,- Kč 1000,- Kč
UZ vyšetření konziliární * 500,- Kč 700,- Kč
Superkonziliární UZ screening II trimestru provedený v návaznosti na KT v Prediku 1300,- Kč 1700,- Kč
Superkonziliární UZ screening II trimestru provedený bez návaznosti na KT v Prediku 2000,- Kč 3000,- Kč
Screening preeklampsie II trimestr 1600,- Kč  
UZ srdce plodu 800,- Kč 1200,- Kč
UZ screening III trimestru 500,- Kč 700,- Kč
Screening růstové restrikce 500,- Kč 700,- Kč
foto černobílá 1 ks 100,- Kč  
foto 3D 1 ks 200,- Kč  
DVD záznam včetně speciálně upraveného flash disku 2D délka záznamu 10 minut 500,- Kč  
DVD záznam včetně speciálně upraveného flash disku 3D/4D délka záznamu 10 minut + foto 1000,- Kč  

 

Genetická vyšetření - ceník

Klinicko genetické vyšetření kontrolní 400,- Kč
Cílené klinickogenetické vyšetření bez uzavření výsledku 1685,- Kč
Klinickogenetické vyšetření komplexní 2787,- Kč
   
Vyšetření karyotypu z periferní krve 3970,- Kč
Vyšetření karyotypu z plodové vody 6100,- Kč
   
Faktor V Leiden (R506Q~G1691A) + Faktor II Prothrombin (G20210A) 1200,- Kč 
 MTHFR (C677T) 600,- Kč 
 MTHFR (A1298C) 600,- Kč 
 Glykoprotein Ia (C807T) 750,- Kč 
 Glykoprotein IIIa (L33P~T393C) 750,- Kč 
 Faktor XIII (Val34Leu) 750,- Kč 
PAI-1 (4G/5G) 750,- Kč
Janus Kinase 2 (V617F) 1500,- Kč
Fúzní gen BCR/ABL 1800,- Kč
Hemochromatóza (C282Y, H63D, S65C) 1500,- Kč
HLA-B27 1000,- Kč
Angiotensin konvertující enzym (I/D) 1500,- Kč
Cystická fibróza (35 mutací + Tn/TGn IVS8) 5200,- Kč
Mikrodelece Y AZFa,b,c 2200,- Kč
Syndrom fragilního chromozómu X(FRAXA) 3300,- Kč
Spinální muskulární atrofie (SMA - delece genu SMN1 ) 2500,- Kč
Connexin 26 (35delG GJB2 ) 1200,- Kč
VKORC1 + CyP2C9 1900,- Kč
TPMT (G238C, G460A, A719G) 1500,- Kč
Celiakální sprue (DQ2, DQ8) 1500,- Kč
Laktózová intolerance (C/T-13910, G/A-22018) 1500,- Kč
ApoB-100 (R3500Q) 1100,- Kč
ApoE (E2, E3, E4) 2200,- Kč
Gilbertův syndrom (UGT1A1 TATA box) 1500,- Kč
   
QF-PCR (Amnio-PCR: aneuploidie chromozomů 21, X, Y) 2500,- Kč
QF-PCR (Amnio-PCR: aneuploidie chromozomů 21, 13, 18, X, Y) 3000,- Kč
   
Chlamydia trachomatis PCR 1100,- Kč
   
Test otcovství (anonymní: otec + dítě + matka) 4500,- Kč

 

Neinvazivní testy (NIPT)

  základní cena zvýhodněná cena *)
MaterniT GENOME 29 900,- Kč  17 500,- Kč
MaterniT21 PLUS 25 500,- Kč  12 000,- Kč
Harmony Test (základní) 9 900,- Kč 9 600,- Kč
Harmony Test (rozšířená varianta) 10 900,- Kč 10 600,- Kč
Harmony Test + DiGeorgův syndrom 11 900,- Kč 11 600,- Kč
Harmony Test (rozšířená varianta) + DiGeorgův syndrom 12 900,- Kč 12 600,- Kč


*) zvýhodněné ceny testů NIPT jsou platné pro klientky, které u nás abolvovaly kombinovaný test v I. trimestru těhotenství

 

Gynekologická ambulance

Jednorázové zrcadlo 30,- Kč
UZ gynekologické vyšetření na přání pacientky 300,- Kč
Foto z UZ plodu 50,- Kč
Oddálení menstruace na žádost 160,- Kč
Postkoitální antikoncepce - první hormonální pomoc při nechráněném styku 200,- Kč
Zavedení IUD (nitroděložního tělíska) + je třeba připočíst zvolené řešení (Mirena, GyneT, Multiload, ...) 1500,- Kč
Gynekologické vyšetření a léčba obtíží 800,- Kč
Vstupní gynekologická prohlídka na žádost zaměstnavatele 300,- Kč
Očkování proti HPV děložního čípku (cena dle druhu vakcíny) plus aplikace 300,- Kč
Vyšetření související s umělým přerušením těhotenství včetně vaginálního UZ 1000,- Kč
Provedení těhotenského testu v ordinaci 50,- Kč
Měření foliklů na žádost pacientky 100,- Kč
Liquid based cytologie (LBC) 500,- Kč
Screening růstové restrikce 500,- Kč
HPV-HR testace (test na zjištění přítomnosti rizikových virů)                       1000,- Kč
Manipulační poplatek při aplikaci antikoncepční injekce, očkování 300,- Kč
Konzultace nálezu u neregistrovaných pacientek 300,- Kč
Agolutin včetně aplikace 50,- Kč
Preventivní prohlídka (Uz vyš. , gynekol. vyš. Cytologie)                               1300,- Kč
Gardasil 9 plus aplikace 3800,- Kč
   
Administrativní úkon na přání pacientky 100,- Kč
Vystavení receptu na hormonální léčbu 40,- Kč
Vystavení žádosti o sterilizaci 50,- Kč
Sepsání nálezu při vyžádání pacientky 100,- Kč
Vyplnění formuláře komerčního připojištění na žádost pacientky 250,- Kč

 

Tyto nehrazené výkony je možno platit nejen hotově, ale také platebními kartami. Přijímáme karty vydané asociacemi MasterCard a VISA.

Zdravotní pojišťovny také v roce 2020 nabízejí příspěvek svým klientkám, které jsou těhotné a v průběhu těhotenství absolvují specializovaná vyšetření v Centru prenatální diagnostiky. Více informací zjistíte přímo u Vaší pojišťovny.

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - 1500 Kč screening v I. trimestru (kombinovaný test) + 1300 Kč screening ve II. trimestru (superkonziliární UZ screening navazující na kombinovaný test)
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VOZP) - 1500 Kč
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) - 1500 Kč
207 - Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) - až do výše 1300 Kč
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR) - 1000 Kč
213 - Revírní bratrská pokladna (RBP) - 1000 Kč

Úhrada od zdravotní pojišťovny vám bude vyplacena proti daňovému dokladu, který vám vystavíme v našem Centru prenatální diagnostiky a genetiky.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw