MUDr. Zdeněk Kalina, CSc.

 

Atestace I. stupně z pediatrie + atestace II. stupně z lékařské genetiky

Odborné vzdělání a kvalifikace

1973 Promoce na Lekařské fakultě University Jana Evangelisty Purkyně Brno - obor pediatrie
1977 Atestace I.stupně v oboru pediatrie
1988 Obhajoba kandidátské disertační práce "Syndrom neonatální transitorní hypertyrosinémie"-longitudinální studie souboru pacientů a udělení vědecké hodnosti Kandidát lékařských věd
1995 Atestace II.stupně-nadstavbová, v oboru lékařská genetika
1999 Jmenování členem oborové rady pro obor "lékařská genetika" ve Vědecké radě Lekařské fakulty University Palackého v Olomouci
2002 Udělení licence v oboru "Lékařská genetika" pro výkon vedoucího lékaře, primáře pro obor

Zaměstnání dřívější a současné

1973-1974 Vedoucí lékař lůžkového oddělení II.Interny LDN Letovice
1985-1987 Porodnicko gynekologická klinika FN Olomouc - sek. lékař
1974 - 1977 Lékař dětského oddělení Nemocnice Boskovice OÚNZ Blansko,následně terénní pediatrická praxe v celém OÚNZ Blansko
1977 - 1989 Konkursní místo vedoucího lůžkového oddělení Výzkumného ústavu pediatrického v Brně, následně zástupce ředitele VÚP a hlavní koordinátor celostátního výzkumného grantového programu "poruch glukosového metabolismu."
1989 - 1993 Profesionální umělecká činnost - hudebník,člen hudebního souboru " Poutníci ". Lektorská činnost na Měst.KVS v Brně
1993 - dosud Samostatný lékař Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice, Brno
1/2010 - dosud Centrum prenatální diagnostiky PREDIKO

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw