Lenka Dřevojánková

 

zdravotní sestra

Odborné vzdělání a kvalifikace

1980 - 1984 Gymnázium Zlín
1984 - 1987 Střední zdravotnická škola - obor porodní asistentka

Zaměstnání dřívější a současné

1987 - 1989 chirurgické oddělení, Baťova nemocnice Zlín
1991 - 2003 gynekologicko porodnické oddělení, Baťova nemocnice Zlín
2003 - 2007 gynekologické oddělení, nemocnice ATLAS, Zlín
2008 - 2013 centrum prenatální diagnostiky PREDIKO, Zlín
2014 - 2015 odběrová sestra, IMALAB Zlín
2017 - doposud centrum prenatální diagnostiky PREDIKO, Zlín

Postgraduální kurzy, stáže, semináře a odborná školení

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw