Integrovaný test

Od začátku roku 2008 provádíme v naší laboratoři screening Downova syndromu formou integrovaného testu. Jedná se o nejdokonalejší screeningovou strategii vůbec. Integrovaný test má absolutně nejvyšší senzitivitu , tzn., že s nejvyšší možnou pravděpodobností nemůžeme promeškat reálně přítomnou vadu plodu. Na druhé straně má test nejnižší falešnou pozitivitu, což znamená, že u tohoto testu je velmi malé procento falešně pozitivních výsledků, které by zbytečně těhotné ženy stresovaly. Velmi důležitým aspektem nízké falešné pozitivity je, že jen velmi malé procento žen se musí podrobovat diagnostickým invazivním výkonům (CVS, amniocentéza). 

Z praktického hlediska je integrovaný test prováděn spojením výsledků kombinovaného testu v 1. trimestru a výsledků triple testu ve trimestru druhém. Matematické vyjádření rizika se provádí pomocí speciálního počítačového programu, který využívá výsledků biochemie a ultrazvuku získaných v 1. a 2. trimestru těhotenství ( viz praktický postup).

Náš screeningový protokol vychází ze zkušeností nejrenomovanějších pracovišť tohoto typu ve Velké Británii ( Wolfson Institute Of Preventive Medicine, Londýn, prof.Nicholas Wald ), USA (Brown University, Providence, prof. Jacob Canick) a také ze zkušeností našich pražských kolegů ze společnosti GENNET s.r.o., která je největším screeningovým centrem v České republice. Na všech těchto pracovištích se naši pracovníci účastnili odborných stáží. 

Vlastní organizace screeningu je založena na spolupráci dvou center PREDIKO s.r.o.  a Vaše laboratoře s.r.o. (www.vaselaboratore.cz) V centru prenatální diagnostiky PREDIKO s.r.o. se provádí ultrazvuková vyšetření a případně genetické konzultace. Biochemická vyšetření se provádějí v laboratořích Vaše laboratoře s.r.o. Laboratoř společnosti Vaše laboratoře s.r.o. je jedinou registrovanou laboratoří ze Zlína v Registru laboratoří, která provádí  screening VVV v obou trimestrech těhotenství (http://www1.lf1.cuni.cz/~dbezd/regist_lab.php). 

V případě, že přece jenom vyjde pozitivní výsledek screeningu, je provedeno invazivní vyšetření (CVS,AMC) na pracovišti PREDIKO s.r.o. a odebraný vzorek choriových klků nebo plodové vody je vyšetřen přímo ve Zlíně, v cytogenetické laboratoři Vaše laboratoře. Výrazně se tím zkrátí doba čekání na výsledek v porovnání s minulostí, kdy byly tyto vzorky odesílány k analýze do Brna, Olomouce nebo jinam. 

Žádné jiné pracoviště ve Zlínském kraji neposkytuje takto komplexní péči při sledování vývoje gravidity a při managementu těhotné v případě komplikací z pohledu vrozených vývojových vad.

Perfektní přístup. Všichni jsou moc laskaví a vstřícní. Letos v květnu jsem porodila zdravého syna a narodil se o dva dny od určeného termínu dr. Kovalčíka :) Jestli ještě někdy budu těhotná, tak se těším, že budu chodit zase k vám :))

Lucka Kl Stuchlíková

převzato z Facebook

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw