Prenatální kardiologie

V rámci screeningu vrozených vad fetální echokardiografii provádí gynekolog, standardně ve 20. týdnu gravidity, podezření na vrozenou vadu nebo poruchu srdečního rytmu následně došetřuje na specializovaném pracovišti dětský kardiolog, který má zkušenosti ve vyšetření vrozených srdečních vad po narození, zná dobře anatomii zdravého, ale i nemocného srdce, má přehled v možnosti léčby a dalšího sledování.

Vyšetření se provádí u těhotné ženy bez předchozí přípravy, v období mezi 18.-22. týdnem těhotenství. Vyšetření je neinvazivní, vyšetřuje se transabdominálním přístupem (přes břicho těhotné ženy) - jde vlastně o nádstavbu nad 3D/4D ultrazvukovým vyšetřením.

Rizikové faktory matky:

 • Věk nad 35 let
 • Infekce (coxackie, CMV, Herpes simplex, rubeola, toxoplasmoza, parvovirus)
 • Vrozená srdeční vada nebo jiné vrozené anomálie
 • Metabolické onemocnění (diabetes mellitus, fenylketonurie)
 • Expozice teratogenům (alkohol, antikonvulziva, antidepresiva)
 • Zvýšené titry mateřských autoprotilátek (anti-Ro, anti-La)

Rizikové faktory rodiny:

 • Vrozená srdeční vada nebo jiná vrozená anomálie u předchozího dítěte, u otce nebo jiných členů rodiny
 • Spontánní potrat či mrtvě narozené děti v rodině
 • Genetické postižení v rodině: syndromy Noonanové, Downův, Marfanův, DiGeorgeův, Williamsův, Holtové-Oramův a další

Rizikové faktory plodu:

 • Jiná vrozená vývojová vada plodu (diafragmatická hernie, orofaciální rozštěp, duodenální atrézie, hygroma coli, skeletální vady, anomálie urogenitální a další)
 • Chromozomální aberace (trisomie +21, +13, +15, 45X0, 22q11-)
 • Zvýšená nuchální translucence
 • Pozitivní biochemický screening: alfa-fetoprotein, hCG estriol, plazmatický protein A a volná beta podjednotka hcg
 • Ageneze jedné umbilikální artérie
 • Absence nosní kosti

V případě že chcete získat více informací stáhněte si prosím brožurku, případně kontaktujte svého gynekologa ...

Rodila jsem v červenci 2012 a letos rodím srpen 2013 - u prvního i nyní u druhého těhotenství jsem v péči Predika a jsem naprosto spokojená. Skvělý přístup personálu, skvělá technika, kde jde miminko překrásně vidět (a natočit nebo vyfotit ve 3D). Je fakt, že někdy si člověk počká, než se dostane na řadu. Ale jinak maximální spokojenost ;)

Ivana Holubová

převzato z Facebook

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw